Psychodynamische methodieken

Therapievormen voor jong en oud

Werkwijze, intake, veiligheid en vertrouwen
We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan meestal al binnen 2-3 weken en gaat online of telefonisch, met of zonder beeld. In deze eerste ontmoeting leren we elkaar kennen en kun je aangeven wat je nodig hebt. Aansluitend, of na een aantal dagen, laten we elkaar weten of we gaan starten en plannen we een datum voor de eerste sessie. Ondertussen vul je het online intakeformulier in dat je van mij krijgt, zodat we meteen van start kunnen gaan. We formuleren jouw doel en wensen en gaan aan de slag. Veiligheid en vertrouwen staan altijd voorop. 

Wachttijd (update 27 maart 2024)

Na het kennismakingsgesprek, kunnen we de eerste sessie plannen in ca. 4-6 weken. De cliëntenstop tot 1 februari 2024 is daarmee (tijdelijk) opgeheven. Wil je precies weten waar je aan toe bent, laat dan een berichtje achter via het contactformulier

Methodieken therapie en coaching
De gebruikte therapievormen (methodieken) zijn al jaren bewezen succesvol en vormen de basis van psychologen en de meeste therapeuten. Denk hierbij aan RET, EST, NLP, gedragstherapie, innerlijk kindwerk, delenwerk, voice dialogue, ademwerk, anger work, hypnotherapie, trance of regressie. Therapie en coaching liggen dicht bij elkaar. Therapie richt zich vooral op heling vanuit het verleden; coaching gaat uit van de bewustwording van aanwezige eigenschappen van de mens. Soms is het nodig om eerst therapeutisch te werken, alvorens aan het werk te gaan met coachingstechnieken. Hieronder staan enkele methodieken nader verklaard.

Expertise en werkwijze
DKM-methodiek en schaamtetherapie zijn twee therapievormen die ik zelf heb ontwikkeld en (reeds succesvol) neergezet. Scroll naar beneden voor meer informatie. Bij psychodynamische therapie weet je eigenlijk nooit vantevoren welke vorm ingezet wordt. Mijn stijl is open, warm en bijzonder persoonlijk. Dat zie je al meteen bij binnenkomst. Geen bureau dat tussen ons in staat, maar een gesprek van mens tot mens. Soms zittend, soms staand. Ik werk met verschillende attributen die metaforisch ingezet worden. Bijvoorbeeld gekleurde platen om op te staan, lijnen of kussens om vast te houden. Heel dynamisch :-)  

Creatieve therapie, spel, drama!

Creatieve, ook wel dramatherapie of Developmental Transformations (DvT), wordt veel ingezet bij jongeren, maar past zeker ook bij de ouderen onder ons. De behandelmethode maakt gebruik van creativiteit, improvisatie en drama. Zo kan er een rollenspel gedaan worden, met gebruik van het Walt Disney model of de dierenroos om inzicht te krijgen in pestgedrag. Er kan getekend of geknutseld worden om inzichten te verkrijgen in reacties en emoties. Ook kan er gewerkt worden met knuffels of (systeem)poppetjes. De therapie zet ik vaak in om groepsdynamiek in kaart te brengen en een realistisch zelfbeeld te verkrijgen. Dit werkt in families, in groepen/klassen, maar ook bij afdelingen van bedrijven.

Delenwerk

Delenwerk is een verzamelnaam voor verschillende technieken waarbij gewerkt wordt met deelpersoonlijkheden die iedere mens bezit. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld een ‘controleur’ die graag de touwtjes in handen houdt, een ‘perfectionist’ die niet snel tevreden. De verschillende delen in ons zorgen dat we op een bepaalde manier reageren. Twee vormen van delenwerk zijn: Ego-state therapie (EST) en Voice dialogue.

DIT (Dynamische Interpersoonlijke Therapie)

Zoals de naam al doet vermoeden, is DIT onderdeel van de gereedschapskist van de Psychodynamisch Therapeut. Loop je tegen uitdagingen aan in het contact met anderen, waarbij je gevoelens ervaart van angst, depressie of onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), dan kijken we met DIT naar de invloed van ervaringen uit het verleden en jouw onderbewustzijn. Hier kunnen diverse modellen ingezet worden zoals voice dialogue, transactionele analyse (TA) en RET.  

DKM-methodiek

De DKM-methodiek (#DKMM) is nieuw en uniek en zet ik in om overzicht te creëren. Businessmodellen worden gecombineerd met standaard werkvormen uit de psychologie. Mindmappen en het BCG-model -  bekend onder de marketeers - krijgen een totaal nieuwe dimensie. Zo werk ik bijvoorbeeld met een mindweb!

EMDR, ITT en VSDT

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is geschikt voor de behandeling van traumatische situaties vanuit het verleden waarvan de cliënt in het heden nog last of problemen ervaart. Meestal uit zich dit in PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). In deze therapie worden beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd door een speciale vraagstelling te combineren met het volgen van geluid, licht of handbewegingen. Naast het standaard protocol voor EMDR gebruikt de psychodynamisch therapeut ook ITT (Intergratieve Trauma Therapie) en VSDT (Visual Schema Displacement Therapy).

Hypnotherapie

Hypnotherapie wordt ingezet in de vorm trance om meer inzicht te krijgen van persoonlijke programma's die op de achtergrond draaien met als doel daar invloed op uit te oefenen. Op deze manier kan er op een dieper niveau (lees: onderbewustzijn) verandering in gang gebracht worden. 

Imaginatie / visualisatie

In lichte trance gaan we met behulp van een visualisatie op zoek naar antwoorden. Er zijn passieve en actieve imaginaties. Passieve imaginaties zijn zeer effectief bij ik-versterking, waarbij we werken aan zelfvertrouwen. Een voorbeeld hiervan is een krachtdiervisualisatie. Actieve imagaties zijn goed bruikbaar bij het onderzoeken van angsten.

Innerlijk kindwerk

Wanneer gesproken wordt over een innerlijk kind, is dit eigenlijk een deel van jezelf. Ervaringen vanuit de kindertijd die onprettig of traumatisch zijn geweest kunnen in het nu zo doorwerken dat je hier last van krijgt, bijvoorbeeld dat je geen contact meer hebt met onbevangenheid, creativiteit of humor. Door ruimte te geven, te erkennen en de toen opgedane ervaringen te verwerken kan dit gewonde kinddeel opgroeien. Een grenzenoefening of een energetische visualisatie zijn voorbeelden om mee te werken.

Mindfulness

In mindfulness draait alles om bewuster leven met aandacht en mildheid. De basishouding is aandacht te brengen in de enige tijd die we hebben om te leven: het huidige moment, ofwel, het 'hier' en 'nu'. Het integreren van mindfulness in therapie kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het verkennen en erkennen van de onderlinge dynamiek tussen jouw strategie- en kwetsbaardeel vanuit begrip, respect en compassie. 

NLP-coaching

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is ontwikkeld vanuit het doel om te leren hoe de mens effectiever kan denken en communiceren met anderen. NLP heeft in deze ontwikkeling een belangrijke rol gehad in de psychodynamische therapie en coaching. Het zogenaamde 'ankeren' wordt bijvoorbeeld ingezet om angsten te overwinnen, de tijdijn om het ontstaan van belemmerende overtuigingen op te sporen en het hoefijzermodel om deze aan te pakken.

Regressie

Middels lichte trance stel ik je in staat om verbinding te maken met het bewustzijn en tegelijkertijd met het onderbewustzijn. Hierdoor ontstaat een dubbelbewustzijn waar vervolgens mee gewerkt kan worden in regressietherapie. We gaan hiermee de bron opzoeken. Jouw onderbewustzijn brengt je hier vanzelf naartoe. Dit kan een moment in je jeugd zijn, maar ook veel eerder, bijvoorbeeld in de baarmoeder, of zelfs in vorig leven. 

Schaamtetherapie

Schaamtetherapie is een behandelmethode die ingezet wordt om seksueel misbruik te kunnen verwerken. De behandelmethode is erop gericht om schaamte te onderzoeken om de stap te kunnen zetten om over seksueel misbruik te kunnen praten. De behandeling bestaat uit zes fases. Klik hieronder op de button voor uitgebreidere informatie.

Systemisch werk

Het systeem is een groter geheel van meerdere mensen die samen in verbinding staan. Denk aan school, familie, werk of verenigingsverbanden. Tussen deze leden van het systeem ontstaat een bepaalde dynamiek (veelal onbewust). Wanneer deze uit balans is, onstaan er wrijvingen. Bijvoorbeeld wanneer je niet in de goede rol zit. Om hier inzicht in te krijgen kan er gewerkt worden met groepen, representanten en met systeempoppetjes.