Disclaimer

Privacybeleid

Wij gebruiken google analytics-cookies privacyvriendelijk. Wij maken daarom geen gebruik van andere diensten in combinatie met de google analytics-cookies. Wij hebben daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en 'gegevens delen' staat uit. 

Betalingsvoorwaarden

DKM is aangesloten bij incassobureau Medicas, incassojuristen.

***

Download hier de algemene voorwaarden.

Download hier de privacyverklaring.

Klachtenregeling

Wat zijn de mogelijkheden?

 Vanuit de Wkkgz is het belangrijk om duidelijk te communiceren hoe het
klacht- en tuchtrecht is georganiseerd. Zie hieronder de route die je kunt bewandelen wanneer je het ergens niet mee eens bent of een vraag hebt.

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.